Ferdigvarelager

Arbeidets art:    Stålkonstruksjon/vegg og tak arbeider.
Byggherre:        Hamco Bygg AS
Entreprenør:      Hamco Bygg AS