Skip to content

Referanser fra Gjul og Rabban AS

Gjul & Rabban utfører følgende: Forskaling, betong, stål, trearbeid, muring, graving, sprenging, masseforflyttning og kranarbeid

SENTRAL GODKJENNING FOR ANSVARSRETT

Registrert foretaksnavn: Gjul & Rabban AS
Godkjenningsnr: 2000007881
Godkjent til: 05.06.2003
Organisasjonsnr: 980162907

Foretaket er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:

Registrert foretaksnavn: Gjul Thor
Godkjenningsnr: 1999006651
Godkjent til: 18.01.2006
Organisasjonsnr: 971037431

Foretaket er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder: 

Ansvarlig prosjekterende

PRO.050.1 – prosjektering av anleggstiltak, tiltaksklasse 1
PRO.150.1 – prosjektering av terrenginngrep, tiltaksklasse 1
PRO.843.1 – prosjektering av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
PRO.844.1 – prosjektering av ledningsanlegg (stikkledning), tiltaksklasse 1

Ansvarligkontrollerende for prosjektering
KPR.050.1 – kontroll av prosjekteringen for anleggstiltak, tiltaksklasse 1
KPR.150.1 – kontroll av prosjekteringen av terrenginngrep, tiltaksklasse 1
KPR.843.1 – kontroll av prosjekteringen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
KPR.844.1 – kontroll av prosjekteringen av ledningsanlegg (stikkledning), tiltaksklasse 1

Ansvarlig samordner

SAM.050.1 – samordnerfunksjon for anleggstiltak, tiltaksklasse 1

Ansvarlig utførende

UTF.050.2 – utførelse av anleggstiltak, tiltaksklasse 2
UTF.150.2 – grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 2
UTF.160.2 – utførelse av fjellarbeider i dagen, tiltaksklasse 2
UTF.181.1 – utførelse av slakkarmert eller uarmert betong, tiltaksklasse 1
UTF.195.1 – mudring, tiltaksklasse 1
UTF.843.1 – utførelse av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
UTF.844.2 – legging av vannledninger, tiltaksklasse 2
UTF.846.2 – legging av avløpsledninger, tiltaksklasse 2
UTF.930.2 – riving, tiltaksklasse 2

Ansvarlig kontrollerende for utførelse

KUT.050.2 – kontroll av utførelsen av anleggstiltak, tiltaksklasse 2
KUT.150.2 – kontroll av grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 2
KUT.160.2 – kontroll av utførelsen av fjellarbeider i dagen, tiltaksklasse 2
KUT.181.1 – kontroll av utførelsen av slakkarmert eller uarmert betong, tiltaksklasse 1
KUT.195.1 – kontroll av mudring, tiltaksklasse 1
KUT.843.1 – kontroll av utførelsen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
KUT.844.2 – kontroll av leggingen av vannledninger, tiltaksklasse 2
KUT.846.2 – kontroll av leggingen av avløpsledninger, tiltaksklasse 2
KUT.930.2 – kontroll av riving, tiltaksklasse 2