Skip to content

Tjenester/Referanser

SENTRAL GODKJENNING FOR ANSVARSRETT

Registrert foretaksnavn: Gjul & Rabban AS
Godkjenningsnr: 2000007881
Godkjent til: 05.06.2003
Organisasjonsnr: 980162907

Foretaket er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Søker:                           –          1
Prosjektering:  Konstruksjonssikkerhet          1
Utførelse: Plasstøpte betongkonstruksjoner          2
Utførelse: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner          1
Utførelse: Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner          2

 

 

Registrert foretaksnavn: Gjul Thor
Godkjenningsnr: 1999006651
Godkjent til: 18.01.2006
Organisasjonsnr: 971037431

Foretaket er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder: 

Ansvarlig prosjekterende

PRO.050.1

prosjektering av anleggstiltak, tiltaksklasse 1

PRO.150.1

prosjektering av terrenginngrep, tiltaksklasse 1

PRO.843.1

prosjektering av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1

PRO.844.1

prosjektering av ledningsanlegg (stikkledning), tiltaksklasse 1

Ansvarligkontrollerende for prosjektering

KPR.050.1

kontroll av prosjekteringen for anleggstiltak, tiltaksklasse 1

KPR.150.1

kontroll av prosjekteringen av terrenginngrep, tiltaksklasse 1

KPR.843.1

kontroll av prosjekteringen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1

KPR.844.1

kontroll av prosjekteringen av ledningsanlegg (stikkledning), tiltaksklasse 1

Ansvarlig samordner

SAM.050.1

samordnerfunksjon for anleggstiltak, tiltaksklasse 1

Ansvarlig utførende

UTF.050.2

utførelse av anleggstiltak, tiltaksklasse 2

UTF.150.2

grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 2

UTF.160.2

utførelse av fjellarbeider i dagen, tiltaksklasse 2

UTF.181.1

utførelse av slakkarmert eller uarmert betong, tiltaksklasse 1

UTF.195.1

mudring, tiltaksklasse 1

UTF.843.1

utførelse av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1

UTF.844.2

legging av vannledninger, tiltaksklasse 2

UTF.846.2

legging av avløpsledninger, tiltaksklasse 2

UTF.930.2

riving, tiltaksklasse 2

Ansvarlig kontrollerende for utførelse

KUT.050.2

kontroll av utførelsen av anleggstiltak, tiltaksklasse 2

KUT.150.2

kontroll av grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 2

KUT.160.2

kontroll av utførelsen av fjellarbeider i dagen, tiltaksklasse 2

KUT.181.1

kontroll av utførelsen av slakkarmert eller uarmert betong, tiltaksklasse 1

KUT.195.1

kontroll av mudring, tiltaksklasse 1

KUT.843.1

kontroll av utførelsen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1

KUT.844.2

kontroll av leggingen av vannledninger, tiltaksklasse 2

KUT.846.2

kontroll av leggingen av avløpsledninger, tiltaksklasse 2

KUT.930.2

kontroll av riving, tiltaksklasse 2